Paigaldamine

Kaugus seintest ja muudest kinnitatud esemetest

Paisumisvahe laudpõranda ja seinte ning kinnitatud objektide vahel sõltub ruumi suurusest ning sisekliimast, soovitavalt 10-20 mm. Paisumisvahed kaetakse põranda-liistudega või täidetakse sobivas toonis elastse vuugimassiga (sel juhul tuleb jätta 5mm laiem paisumisvahe). Laevateki paigaldamisel täidetakse paisuvuugid spetsiaalse mastiksiga või samast puiduliigist liistudega mille soonega pool jäetakse vastu põrandat ja täidetakse mastiksiga.

Sammukõla ja põrutuste vähendamine

Sammukõla vähendamiseks ja põrutuste leevenduseks (kummi/korgi või korkplaadist rullmaterjal) pole erilist vajadust, kuna täispuitpõrandal kõndides ei tekki müra nagu laminaatpõranda ja laudparkettpõranda puhul.

Põrandalaua liimimine (Laevateki liimimine)

Laua liimimisel on soovitav kasutada spetsiaalset liimi, mis kindlustab elastse sideme aluspinnaga. Kui aluspõrand on väga suure imavusega, on soovitav põrandat kruntida spetsiaalselt selleks otstarbeks ettenähtud krundiga (liimimiseks soovitame: Bostik MS Elastik) Põrandalaua paigaldamist alustatakse toa täpse ülemõõtmise ja planeerimisega. Kasuta märkenööri veendumaks, et esimene rida on tõepoolest sirge. See on lõpptulemuse saavutamiseks väga tähtis. Liim kantakse lauatüübile sobiva liimikammiga põrandale. Liimi kantakse ette 20-30cm jagu- üle liimiriba peab ulatuma laudu kokku lööma. Liimi ette mahakandmise ulatus sõltub liimi tüübist (kuivamiskiirusest), aluspinna imavusest, temperatuurist ja õhuniiskusest. Paigaldamist alusta kõige kaugema seina äärest, esimene laud soonega seina poole. Aseta sobivad distantskiilud seinte ja teiste fikseeritud takistuste ning põrandalaudade vahele. Jäta paisumisvuuk ümber kogu põranda perimeetri (10-20mm). Distantskiilud eemalda järgmisel päeval. Laudade kokkulöömiseks kasuta rasket haamrit. Lauapunni vigastamise vältimiseks kasuta löögiklotsi või 30cm pikkust lauatükki. Laevateki paigaldamisel ei ole üldjuhul vaja haamrit kasutada. Paigaldamise ajal seisa juba paigaldatud põrandal. Betoon aluspõranda puhul põrandalauad ainult liimitakse aluspõranda külge. Vineer ja OSB aluspõranda puhul kasuta lisaks liimile kruvisid. Põrandalauad kinnita kruvidega aluse külge(vineer, OSB) punni ülaosast 45°  nurga all põranda suhtes. Kõik põrandalauad tuleb suruda ettevaatlikult liimipadjale, et saavutada tugev nake. Kui aluspõrand on ebatasane võib liimi nakkevõime oluliselt väheneda. Kaks viimast lauda paigalda üheaegselt. Viimase laua peab eelnevalt vastavalt ruumi laiusele parajaks saagima.

Põrandalaudu otse aluspinnale liimides ei ole soovitatav liimida punn-soon ühendusest. Peale liimimist on soovitav põrandale(betoonaluspõranda puhul) asetada raskus (näit liivakotid või veel kasutamata lauapakid). Kui liim satub laua pinnale, tuleb see koheselt niiske lapiga eemaldada, et vältida puidu värvuse muutumist. Peale laua liimimist tuleb põrandal lasta kuivada 1-7 ööpäeva, sõltuvalt kasutatavast liimist. Alles seejärel võib alustada viimast lihvimist ja viimistlemist.

Laagidele paigaldamine

Laudade kinnitamisel laagidele on soovitav kasutada naelte asemel kruvisid mõõduga 3x45 kuni 4,2x55mm. Kruvidega kinnitatakse lauad laagide külge punni ülaosast 45° nurga all põranda suhtes . Laudu kruvidega kinnitades väheneb põranda võimalik naksumine ja saab vajaduse korral kergesti põrandalaudu üles võtta. Kruviaugud võib ette puurida, kuid see ei ole tingimata vajalik. Laudu kruvidega paigaldades ei tohi liimida pikivuuke. Laudade otsad võib omavahel kokku liimida, nii saad tihedamad otsavuugid. Kruvidega paigaldatud põrandas kuivab/paisub iga laud omaette. Seetõttu võivad kütteperioodil põrandasse tekkida väikesed praod. Need kaovad suvel, siis kui kütmise vajadus puudub ning õhuniiskus ruumis tõuseb.

Küttega betoonpõrand

Kui esimestele ridadele ei saa teha mehhaanilist lisakinnitust, siis liimitakse eelmisel õhtul maha 1...3 rida. Siis on hommikuks esimesed read kindlalt kinni ning saab alustada põhiosa paigaldamist: iga uue mahapandud parketiliistu eelmisega tugevalt kinni lüüa.

Põrandaküte

Põrandakütte korral tuleb kasutada 16mm paksuseid põrandalaudu maksimaalse laiusega kuni 130mm. Seda seetõttu, et 20mm paksune ning laiem põrandalaud on  tundlik läbikuivamise suhtes ja kuivamisest tingitud vigastused on tõenäolisemad tekkima.. Laevatekipõrand on üldjuhul 10mm paksune ja teak`i puust, mis ei ole nii tundlik kui teised puiduliigid ja sobib ideaalselt küttega põrandale.. Põrandaküte peab soojust levitama kogu pinna ulatuses, pinnatemperatuur (ka vaipade ja mööbli all) ei tohi kunagi ületada 27 °C. Lakkimisel, kindlasti peab põrandakütte korral kasutama kruntlakki, sest muidu liimuvad põrandalauad tugeva lakiga lakkides omavahel kokku. Edaspidi peab jälgima ka seda, et põrandakütte reguleerimine ei toimuks liiga järsult –  see ei tohiks toimuda kiiremini kui 3– - 4°  C ööpäevas.

NB! Põrandaküttele pole soovitatud paigaldada pöögi ja vahtra põrandalaudu.

Põrandalaua kaitsmine

Koheselt peale põrandalaua paigaldamist, tuleb põrand katta täies ulatuses ehituspapiga. See on vajalik selleks, et ära hoida pinna määrdumist enne viimistlemist.

LAEVATEKI VUUGID JA VIIMISTLEMINE (Niisked ruumid) Laevateki vuugid ja lihvimine (niisked ruumid)

Laevateki paigaldamise järgselt viimistletakse vuugid spetsiaalmastiksiga. Kui kasutada sobimatuid mastikseid, siis ei pruugi mastiks haakuda puidupinnaga ja mõne aja pärast saab vesi tungida läbi põranda. Enne mastiksi vuuki kandmist teibitakse vuugi servad teibiga, mis peale vuugi täitmist eemaldatakse. Vuugi laiusest ja sügavusest sõltub ka mastiksi kuivamisaeg. Üldjuhul 2-4 päeva. Peale vuugimastiksi täielikult kuivamist lihvitakse põrand viimistlusvalmiduseni.

Laevateki viimistlemine (niisked ruumid)

Kuna niisketes ruumides on vaja lisada puidule ka eraldi niiskuskindlust, siis soovitame laevateki põrand viimistleda Glimtrex õlivahaga. Õlivaha jätab puidu pinna hingavaks, niiskus tuleb puidust välja ja samas ei lase niiskusel pinnalt puitu minna. Õlivahaga viimistletud puit kaitseb puitu vee, erinevate vedelike ja mustuse eest. Samas on vajalik ka juba õlivahaga viimistletud puidu hooldamine, küsige hooldusjuhendit toodete esindajalt.