Liistparkteti paigaldamine

 

Liistparketi paigaldamine


Garantii nõuded kehtivad kui ostja on järginud VIIMISTLUS RYL 2013 kvaliteedinõudeid.

Garantii on vastavalt Eesti Vabariigi seadustele 2 aastat.

Garantii alla ei kuulu valest kasutamisest tingitud kulumine ja ebaõige hooldamine või hooldamise mitte teostamine.

Täiusliku tulemuse saamiseks tuleb järgida meie poolt paigalduseks antud näpunäiteid.

Enne paigaldamist lugege hoolikalt läbi paigaldusjuhised.

Puitparketi paigaldamiseks lubatud aluspõranda tasasus : 2m peale on kõikumist lubatud 2-3mm. Juhul kui aluspõranda tasasus ei vasta normile tuleb aluspõrand kas tasandusseguga tasandada või tasaseks lihvida.

 

Liistparketi paigaldamisel on soovitav kasutada professionaalse paigaldaja teenuseid. Käesolevas juhises on välja toodud põhilised nõuded, mille järgimine tagab kauni ja kestva parkettpõranda.

ÜLDTINGIMUSED

Too parkett paigalduskohta valmis mõni päeva varem. See on vajalik selleks, et materjal kohaneks ruumi tingimustega. Eelnevalt kontrolli ruumi suhtelist õhuniiskust (peaks jääma vahemikku 35-60%) kuna peale maalritöid võib õhuniiskus väga kõrge olla.. Hoia parketilippe avamata pakendis horisontaalsel ja tasasel pinnal. Paigaldamise ajal ja ka hiljem peab nii aluspõranda, põrandamaterjali kui ka ruumi temperatuur olema vahemikus 18-22°C. Suhteline õhuniiskus peab jääma vahemikku 35-60%.

Kaasaegse ventilatsiooni- ja küttesüsteemiga eramutes, korterites ja kontoriruumides on kuival ajal (talvisel kütteperioodil) väga kuiv õhk, õhuniiskus võib langeda isegi alla 35%RH. Liigne kuivus mõjub kahjulikult ka inimese tervisele.

Seetõttu soovitame kuival ajal ruumides õhuniiskust kunstlikult tõsta, näiteks õhuniisutaja abil.

Suvilates või harva kasutatavates ruumides on soovitav kasutada niiskusregulaatoriga juhitavat küttesüsteemi. Kui õhuniiskus ületab kriitilise piiri, lülitab see automaatselt sisse küttesüsteemi.

ALUSPÕRAND

Betoonpõrand

Betoonist aluspõranda korral tuleb jälgida, et põranda ebatasasused jääksid normi piiridesse ±2 mm 2m lõigul. Peale betooni valamist peab ta kuivama kindlasti 1-2 kuud või rohkem(sõltub betoonikihi paksusest ja kuivamistingimustest). Paigaldamise alustamisel peab suhteline niiskus olema 1,8-2% CM. Betooni niiskust tuleb enne paigaldamist kindlasti mõõta. Ennem paigaldustööde alustamist on soovitav betooni kergelt lihvida eemaldamaks „betoonipiim“. Antud meetod parandab märgatavalt liimi nakkumist betoonile. Nakke parandamiseks soovitame kasutada nakkekrunti Renove PU 200, ka liigselt niiske betoonpõranda niiskuse kaitseks sobib sama nakkekrunt.

Vana betoonpõrand

Juhul kui vana betoonpõrand on sile, ebatasasus ei tohi ületada 2m lõigul ±2 mm, puhas ja kuiv võib parketiliistud liimida otse aluspõrandale. Kui aluspõrand ei ole piisavalt tasane vaata lõiku „Ebatasane betoonpõrand.“ Kui on kahtlusi betoonpõranda niiskusesisalduses võtke tarvitusele samad abinõud, mis niiske betoonpõranda korral. Vaata lõiku „niiske betoonpõrand.“


Niiske betoonpõrand

Kui tuulutamisest hoolimata ei mahu aluspõranda niiskussisaldus lubatud piiridesse, tuleb hakata võimalikke ebakohti otsima ja parandama. Niiskuse põhjustaja väljaselgitamiseks tuleb teha

järgmist:

*kontrollida, kas ehitisevälised niiskusisolatsioonid on korras;

*kontrollida ega põranda soojusisolatsioon pole märg;

*kontrollida, kas põranda niiskusisolatsioon on terve ja õigesti paigaldatud;

*kontrollida, kas näiteks rõduuste kohalt ei pääse sisse niiskus;

*juhul, kui alumises ruumis on ujumisbassein, kontrollida, kas põrandas on alumine niiskusisolatsioon ja kas see on korras;

*kontrollida, kas põrandas on sooja-ja külmasildu.

Eelnenud loetelu põhjal tehtud kontrollimiste tulemusena leitud vead tuleb kindlasti enne põrandakatte paigaldamist parandada. Kui niiskussisalduse põhjustaja on kapillaarniiskus, põrandakatja niiskusisolatsiooni tegemisega olukorda pisut parandada, kuid ka siis ei tohi betoonpõranda niiskus olla üle 1,8-2 CM .

NB! Seda varianti kaaludes peab meeles pidama, et aluspinnas olev liigne niiskus püüab igal juhul välja pääseda. Kui niiskus ei pääse põrandast välja ülespoole, imendub see seinatarindisse, tekitades seal niiskus- ja hallituskahjustusi.

Niiskusisolatsiooni võimalused:

*Niikuse tõrje nakkekrunt Renove PU 200

*Epoksükrunt- kasutatakse betoonpõranda niiskusisoleerimisel

*Katusevilt (polümeerbituumen rullmaterjal) või spetsiaalselt liimitavad materjalid, mis liimitakse tervele aluspõrandale.

*Võimalik on kasutada kilet, millele asetada kiht veekindlat vineeri.

Enne parketilippide liimimist peab niiskustäkke kinnitusliim olema täielikult kuivanud,

Ebatasane betoonpõrand

Kui betoonpind on konarlik, tuleb see tasandada või võimaluse korral üle lihvida. Väikeste ebatasasuste korral on soovitav need teemantkettaga betoonist välja lihvida.

Tasandust tehakse selleks ettenähtud segudega vastavalt tootja ettekirjutustele. Üldine soovitus—kasuta tasandussegu nii vähe kui võimalik ja ainult kõige kõrgema kvaliteediga tooteid.

Betooni ebatasasuste tasandamisel tasanduskihiga tuleb olla ettevaatlik sest kui tasanduskiht pole piisavalt tugev ning liim võib tasanduskihi betooni küljest lahti tõmmata. Tasanduskihi paksus ei tohiks olla kindlasti mitte alla 5 mm. Tasandusteks sobivad ainult kvaliteetsegud, mille tugevusnäitaja on 50N/mm2 kohta.

VINEER VÕI OSB

Kui põrand on puitlaagidel või pannakse betooni peale vahekiht vineeri või OSB plaadi näol. Plaadid tuleb laagidele kinnitada puidukruvidega ning betooni korral liimida, lisaks võib kinnitada tüüblitega. Tüübleid ei tohi kasutada põrandaküttega betooni puhul juhul kui pole täpselt teada küttetorustiku asukoht või betoonikihi paksus ei ületa tüübli pikkust. Puitlaastplaadi kasutamine (PLP) ei pole parim lahendus kuna ta niiskuskindlus on väiksem ning joonpaisumine erineb puidu omast. Plaatide paigaldamisel jäetakse plaatidele vahed e. paisumisvuugid 3…5mm. Betoonile liimimisel tuleks vineeritahvlid(1525x1525mm) lõigata ennem paigaldamist neljaks väiksemaks tükiks.

Puidust aluspõrand

Esmalt tuleb kontrollida, kas laudadest aluspõrandat on sobiv kasutada aluskihiks, ebatasasus ei tohi ületada 2m lõigul ±2 mm. Kui see tingimus ei ole täidetud, tuleb põrand tasandada lohkude täitmise või lihvimise teel, suurte ebatasasuste korral aga katta täiendava plaadikihiga. Kontrolli, et

aluspõrand oleks stabiilne. Enne liimimist tuleb põrand puhastada, kasutades kergelt niisket lappi ja puhastusvahendit. Kasutada niiske betooni nakkekrunti PU 200 Renove.

LIISTPARKETI PAIGALDAMINE

Kaugus seintest ja muudest kinnitatud esemetest

Paisumisvahe parkettpõranda ja seinte ning kinnitatud objektide vahel sõltub ruumi suurusest ning sisekliimast, soovitavalt 10-20 mm. Paisumisvahed kaetakse põranda-liistudega või täidetakse sobivas toonis elastse vuugimassiga (sel juhul tuleb jätta 5mm laiem paisumisvahe).

Sammukõla ja põrutuste vähendamine

Sammukõla vähendamiseks ja põrutuste leevenduseks (kummi/korgi või korkplaadist rullmaterjal) pole erilist vajadust, kuna täispuitpõrandal kõndides ei tekki müra nagu laminaatpõranda ja laudparkettpõranda puhul.

Parketi liimimine

Parketi liimimisel on soovitav kasutada spetsiaalset parketiliimi, mis kindlustab elastse sideme aluspinnaga. Kui aluspõrand on väga suure imavusega, on soovitav põrandat kruntida spetsiaalselt selleks otstarbeks ette nähtud primeriga Renove PU150/200/300 (vastavalt kasutatavale liimile Renove Ms Elastik 400).

Liistparketi paigaldamist alustatakse toa keskkoha väljamõõtmisest. Märkenööridega märgitakse alusele alustusjooned. Liim kantakse parketitüübile sobiva liimikammiga põrandale. Liimi kantakse ette 20-30cm jagu- üle liimiriba peab ulatuma parketti kokku lööma. Liimi ette mahakandmise ulatus sõltub liimi tüübist (kuivamiskiirusest), aluspinna imavusest, temperatuurist ja õhuniiskusest. Kui aluspõrand on ebatasane võib liimi nakkevõime oluliselt väheneda.

Liistparketti ei tohi liimida punn-soon ühendusest.

Parketilipid kinnitatakse aluse külge liimiga ja sulundist naelutades 45° nurga all(vineer ja OSB aluse puhul). Betoon aluspõranda puhul ainult liimitakse.

Kõik parketiliistud tuleb suruda ettevaatlikult liimipadjale, et saavutada tugev nake. Peale liimimist tuleb põrandale asetada raskus (näit liivakotid või veel kasutamata parketipakid). Kui liimi satub parketi pinnale, tuleb see koheselt niiske lapiga eemaldada, et vältida puidu värvuse muutumist.

Peale parketi liimimist tuleb põrandal lasta kuivada 1-7 ööpäeva, sõltuvalt kasutatavast liimist.

Alles seejärel võib alustada viimast lihvimist ja viimistlemist.

Küttega betoonpõrand

Kui esimestele ridadele ei saa teha mehhaanilist lisakinnitust, siis liimitakse eelmisel õhtul sõltuvalt parketitüübist maha 1...3 rida. Siis on hommikuks esimesed read kindlalt kinni ning saab alustada põhiosa paigaldamist: iga uue mahapandud parketiliistu eelmisega tugevalt kinni lüüa.

Põrandaküte peab soojust levitama kogu pinna ulatuses, pinnatemperatuur (ka vaipade ja mööbli all) ei tohi kunagi ületada 27 °C.

Kindlasti peab põrandakütte korral kasutama liimi krunti, mis tagab betooni ja parketi parema nakke.

Edaspidi peab jälgima ka seda, et põrandakütte reguleerimine ei toimuks liiga järsult – see ei tohiks toimuda kiiremini kui 3–4° C ööpäevas.

NB! NB! Põrandaküttele pole soovitatud paigaldada pöögi, vahtra, jatoba, akaatsia ja siberi lehisest parketti kuna antud puuliigid pole piisavalt stabiilsed. Samuti pole parimaks lahenduseks kuusest ja männist parkett kuna antud puuliigid on suhteliselt kehvad soojusjuhid.

Liimide kasutamine

Parketi liimimiseks soovitame kasutada spetsiaalset parketiliimi näiteks: Renove 300 või Renove 400.

Krundiks kasutada näiteks Renove PU150, niiske betooni korral kasutada krunti Renove PU200/PU300

Parketi kaitsmine

Koheselt peale põrandalaua paigaldamist, tuleb põrand katta täies ulatuses ehituspapiga vältimaks pinna määrdumist ennem viimistlemist. Tehasepoolt viimistletud 2-kihilise liistparketi puhul on soovitav paigaldada 1 kiht soomepapi + katta see ehituspapiga. See on vajalik selleks, et ära hoida põranda kriimustamist edaspidiste viimistlustööde käigus N: maalrite poolt.

Põrandakate mis on paigaldatud paigaldusjuhiseid eirates ei kuulu garantii alla.