Laudparketi paigaldamine (click)

Garantii nõuded kehtivad kui ostja on järginud VIIMISTLUS RYL 2013 kvaliteedinõudeid.

Garantii on vastavalt Eesti Vabariigi seadustele 2 aastat.

Garantii alla ei kuulu valest kasutamisest tingitud kulumine ja ebaõige hooldamine või hooldamise mitte teostamine.

Täiusliku tulemuse saamiseks tuleb järgida meie poolt paigalduseks antud näpunäiteid.

Enne paigaldamist lugege hoolikalt läbi paigaldusjuhised.

 

Puitparketi paigaldamiseks lubatud aluspõranda tasasus : 2m peale on kõikumist lubatud

 2-3mm. Juhul kui aluspõranda tasasus ei vasta normile tuleb aluspõrand kas tasandusseguga tasandada või tasaseks lihvida.

Pakkige parkett lahti alles vahetult enne paigaldamist. Paigaldustemperatuur peab olema vähemalt 18º C ja õhuniiskus 40- 60%.

Aluspõrand peab olema kuiv, sile ja puhas.

Kaitsmaks väärtuslikku puitpõrandat alt tõusva niiskuse eest, soovitame ujupaigalduse korral aluspõranda katta vananemiskindla 0,2 mm polüetüleenkilega. Kilepaanide ülekate peab olema 20 cm ja ruumi servades tuleb kile üles pöörata.

Uusehitistes tuleb aknad mõne nädala jooksul enne paigaldamist paokil hoida. Üleminekuperioodil ja talvel kütke ja ventileerige tuba regulaarselt.

Kõik tööd, mille puhul on tegemist vee või niiskusega (plaatimine, värvimine, tapeetimine ja krohvimine), tuleb lõpetada enne põranda paigaldamist.

Tihendage terrassiukse piirkond, takistamaks niiskuse väljastpoolt sissetungimist.

Ärge ladustage pakendatud parketti värskelt paigaldatud aluspõrandal! Kasutage toetusklotse.

Ladustage pakendeid, aluskihti ja liimi paigalduskohas. Ruumi temperatuur peab olema vähemalt 18º C.

Enne paigaldamist vaadake paneelid defektide suhtes üle. Paigaldatud põrandal esinevate defektide kohta kaebusi vastu ei võeta.

Paigaldamine

Enne põranda paigaldamist lugege juhised ja näpunäited ettevalmistamise ja paigaldamise kohta hoolikalt läbi. Kõigepealt mõõtke ruum üle. Kui viimane paneelirida on kitsam kui 5 cm, tuleb esimene rida lõigata nii, et esimene ja viimane rida oleksid enam-vähem samalaiused.

UJUPAIGALDUS

Paigaldustööriistad

Koputusklots (min 60 cm pikkune), tõmmits, haamer (800 g), veekindel liim (click-parketile ei ole vaja) (D3, B3), liimijaotur, kiilud, mõõdulint, pliiats, saag ja nurgik.

Pange aluspõrandale mürasummutav matt (näiteks PE-vahust, lainepapist vms). See muudab põranda elastsemaks ja kõndimisel vaiksemaks.

1. Alustage paigaldamist  ruumi paremast nurgast. Esimene paneelirida pannakse soonega seina poole. Et paneeli ja seina vahele jääks ühtlane paisumisruum, tuleb kasutada umbes 10-15 mm paksusega vahetükke.

2. Asetage esimene paneelirida paika ja pange vahetükid ka rea mõlemasse otsa.

3. Alustage teist paneelirida esimese rea ära lõigatud otsaga. Otsavuukide samm peab olema vähemalt 30-40 cm.

4. Kasutage paneelide ühendamiseks koputusklotsi. (Liimivaba parketi paigaldamisel liimi vaja ei ole) Teie parkett on drop-down parkett-  parketi lühikesed otsad paigaldatakse vajutades või koputushaamriga ülevalt alla surudes.. Vajadusel pöörduge meie poole ja küsige lisainformatsiooni.

5. Viimane paneelirida lõigatakse mõõtu, võttes arvesse laua ja seina vahelist paisumispilu ja liimitakse eelviimase külge. Tõmmits aitab paneelid tihedasti kokku tõmmata. Ärge unustage ka viimase rea serva puhul vahetükke.

6. Pärast liimi kuivamist võib vahetükid eemaldada ja paisumisvahe katta sobiva liistuga.

KINNILIIMIMINE ALUSPÕRANDALE

Sõltuvalt aluspõranda seisukorrast võib osutuda vajalikuks eeltöötlus (krundi, pinnakattega) vastavalt tootjajuhistele.

Kasutage ainult spetsiaalselt eeltöödeldud kõvapuitpõrandate paigaldamiseks ettenähtud liime ja järgige liimi tootja juhiseid. Põrandakeskus soovitab põrandaküttega põranda paigaldamisel kasutada Renove Elastic 400 parketiliimi ja nakkekrunti Renove PU 200

1.      Alustage paigaldamist  ruumi paremast nurgast. Esimene paneelirida pannakse soonega seina poole. Pikema vahemaa korral kasutage kontrollimiseks nööri.

2. Jätke põranda ja seina vahele umbes 10-15 mm paisumisruumi.

3. Kasutage liimi laialimäärimiseks sakilise servaga pahtlilabidat ja kandke liim ainult kohe järgnevalt paigaldatavate laudade alla vastavalt tootjajuhistele. Ärge ületage liimi avatud aega.

4. Asetage lauad liimialusele. Suruge lauad vastu aluspõrandat, et liim optimaalselt jaotuks. Jälgige, et liimi ei satuks põranda pinnale.

5. Kui esimesed kolm rida on paigas, jätke liim ööseks kuivama ja jätkake paigaldamist järgmisel päeval.

6. Pärast paigaldamist ei tohi põrandalt 48 tundi kõndida, et liim saaks piisavalt kuivada ja kõveneda. Soovitatav on panna põranda servadesse raskused.

NB: Kuna parkettpõrandate paigaldus varieerub sõltuvalt konkreetsetest tingimustest, ei tulene siin

toodud juhistest ja soovitustest mingit juriidilist vastutust garantii osas. Enne paigaldamist soovitatakse vajadusel teha kohapealseid katsetusi või pöörduda vastavat teenust pakkuvate asutuste poole.

Majaomanikul tuleb pärast paigaldamist:

vältida toakliima järske kõikumisi.

Hoida toa temperatuur pidevalt 20-22º ja suhteline õhuniiskus 40-60% juures. Kütteperioodil soovitame kasutada õhuniisutajat. Vältige suvekuudel mittevajalikke niiskusallikaid.

Kõvapuidust köetava põrandapinna temperatuur ei tohi puidu pinnal ületada 27º C.