Liimitava ühendusega laudparketi paigaldus

Enne põranda paigaldamist lugege juhised ja näpunäited ettevalmistamise ja paigaldamise kohta hoolikalt läbi. Kõigepealt mõõtke ruum üle. Kui viimane paneelirida on kitsam kui 5 cm, tuleb esimene rida lõigata nii, et esimene ja viimane rida oleksid enam-vähem samalaiuse

Ujulapaigaldus

Paigaldustööriistad

Koputusklots (min 60 cm pikkune), tõmmits, haamer (800 g), veekindel liim (D3, B3), liimijaotur, kiilud, mõõdulint, pliiats, saag ja nurgik.

Pange aluspõrandale mürasummutav matt (näiteks PE-vahust, lainepapist vms). See muudab põranda elastsemaks ja kõndimisel vaiksemaks.

  1. Alustage paigaldamist ruumi paremast nurgast. Esimene paneelirida pannakse soonega seina poole. Et paneeli ja seina vahele jääks ühtlane paisumisruum, tuleb kasutada umbes 15 mm paksusega vahetükke.
  2. Asetage esimene paneelirida paika ja pange vahetükid ka rea mõlemasse otsa.
  3. Alustage teist paneelirida esimese rea äralõigatud otsaga. Otsavuukide samm peab olema vähemalt 40 cm.
  4. Kandke liim kogu küljevuugi ja otsavuukide ulatuses peale pideva joana. Liim kantakse soone ülemisele servale. Kasutage paneelide ühendamiseks koputusklotsi.
  5. Viimane paneelirida lõigatakse mõõtu, võttes arvesse laua ja seina vahelist paisumispilu ja liimitakse eelviimase külge. Tõmmits aitab paneelid tihedasti kokku tõmmata. Ärge unustage ka viimase rea serva puhul vahetükke.
  6. Pärast liimi kuivamist võib vahetükid eemaldada ja paisumisvahe katta sobiva liistuga.
Kinniliimimine

NB: Kuna parkettpõrandate paigaldus varieerub sõltuvalt konkreetsetest tingimustest, ei tu lene siintoodud juhistest ja soovitustest mingit juriidilist vastutust garantii osas.

Seotud tooted